Sauvakävely

 

SAUVAKÄVELYHANKE OULUSTA SAUVAKÄVELYKAUPUNKI 2005-2009

Oulun Ladun viisivuotinen hanke Oulusta sauvakävelykaupunki päättyi 2009.

 

Suomen Latu on toiminut yli 15 vuotta sauvakävelyn lajiliittona. Sinä aikana sauvakävely on vakiintunut koko kansan terveysliikuntamuodoksi. Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlan kunniaksi Oulun Latu ry sitoutui vuosiksi 2005-09 panostamaan oululaisen sauvakävelyharrastuksen laajentamiseen eri puolille kaupunkia hankkeella: ”Oulusta sauvakävelykaupunki 2005-09”.

 

Sauvakävelyhankkeemme on ollut yhteistyöhanke, jossa liikuttajina Oulun Ladun lisäksi on ollut: KunnonLähde, Oulu-kävelyn järjestäjäorganisaatiot, asukasyhdistykset, Oulun kaupungin ala-asteet, Tuomiokapituli, Oulun kaupunki, Tervasauva ja yksilösuorittajat kuntokortin kautta.

 

Hanke koostuu

  1. uusien sauvakävelyryhmien vetäjien kouluttamisesta ja
  2. uusien pienryhmien perustamisen tukemisesta: käynnistämällä ensimmäinen kokoontuminen ja kaikkien pienryhmien kokoontumisten koordinoijana ja viestijänä
  3. osallistumisesta säännönmukaiseen sauvakävelyyn joko yksin, yhdessä viikoittain kokoontuvissa ryhmissä tai kuukauden Oulu-kävelyssä.

Suomi marssii rajalta rajalle 2009 oli hankkeen ja tapahtumavuoden 2009 huipennus.

Koulutetut ohjaajamme ovat käytettävissä opastamaan ja käynnistämään sauvakävelyä työpaikoille, kouluihin, yhdistyksiin tms sekä erilaisiin tapahtumiin.
Tarkempia tietoja: Pekka Hakaheimo p. 040-733 3459