Oulun ladun arvot

ovat hyvinvointi, yhteisöllisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ja ekologinen kestävyys. Nämä ovat sopusoinnussa Suomen Ladun strategiakauden 2022 - 2028 arvojen kanssa, joita on

  • Kaikilla on mahdollisuus ulkoilla
  • Ulkoilemme ympäristöä kunnioittaen
  • Kaikille Avoin yhteisö
  • Arvostamme vapaaehtoisuutta
  • Olemme rohkeita uudistumaan

ULKOILEMME YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAEN

Luonnossa saadut kokemukset vahvistavat kestävää luonto- ja ympäristösuhdetta. Vastuullinen ulkoilu tarkoittaa ympäristövastuullisia toimintatapoja, jokamiehen oikeuksien ja -velvollisuuksien vaalimista sekä luonnon kulumisen ja häirinnän välttämistä. Luonnosta ja ulkoilusta kuuluu nauttia siten, ettei viedä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta siihen.

KAIKILLE AVOIN YHTEISÖ

Suomen Ladun toimintaan on helppo tulla mukaan. Toinen toistemme kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen ovat meille tärkeitä. Olemme avoimia toimintaamme liittyvistä päätöksistä, rahoituksesta ja vaikutteista. Olemme hyviä kumppaneita suuren yleisön, sidosryhmien, median ja rahoittajien suuntaan.

ARVOSTAMME VAPAAEHTOISUUTTA

Suomen Ladun toiminta perustuu vahvaan paikalliseen vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisena toimimisen tulee olla omaehtoista, palkitsevaa ja vaivatonta. Vapaaehtoistyön toimintaedellytykset Suomessa on turvattava.

OLEMME ROHKEITA JA UUDISTUMME

Yhteiskunta muuttuu ja sen mukana myös me. Oulun Latu haluaa säilyttää merkityksellisyytensä myös tulevaisuudessa. Seuraamme mitä ajassa tapahtuu ja mikä ihmisiä liikuttaa Uudistumme yhteisönä, teemme rohkeita valintoja tulevaisuuteen kurkottaen ja kokeilemme uteliaina uutta.

KAIKILLA ON MAHDOLLISUUS ULKOILLA

Ulkoilu lisää hyvinvointia. Jokaisella Suomessa asuvalla tulee olla oikeus ja mahdollisuus ulkoilla.